Το κοντολαίμικο κοτσύφι

«Σαν κοτσύφι» έλεγε ο λαός μας της υπαίθρου για κάποιον που πήγαινε ορμητικά, γρήγορα. Και ο Ζαχαρίας Παπαντωνίου, στο ωραιότατο ποίημά του «Ο γεροβοσκός», δεν παραλείπει να αναφερθεί στο κοτσύφι: «Σε ψηλές ανηφοριές/ σαν κοτσύφι χύθηκα/ κι έπεσα σε ρεματιές/ και λαγοκοιμήθηκα». Όσο για τον Ανδρέα Καρκαβίτσα, ομολογεί: «Ο κότσυφας γνωρίζει το εύρος και την…