Καλεσμένοι στο Δείπνο της Αγάπης

Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το σημαντικότερο από τα επτά μυστήρια της Εκκλησίας, καλούμενο και μυστήριο της Θείας Μετάληψης ή Θείας Κοινωνίας, δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό κατά τον Μυστικό Δείπνο, λίγο πριν συλληφθεί και σταυρωθεί. Κατά τη διάρκεια του μυστηρίου αυτού γίνεται η μετουσίωση και μεταβολή του άρτου και του οίνου σε…