Πρόσκληση για την παρουσίαση του βιβλίου «Γυναίκα με τριαντάφυλλο»